მთავარი

     ჩვენი ასოციაცია არის ერთადერთი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც აერთიანებს 

   სამაცივრო და კრიოგენული ტექნიკის, თბური ტუმბოებისა და ჰაერის კონდიცირების დარგის მომსახურების ცენტრებს, იმპორტიორებს, დისტრიბუტორებს, მათ საბოლოო მომხმარებლებს, აგრეთვე მეცნიერებსა და ტექნიკოსებს. ამასთან ჩვენ ვამყარებთ კავშირს საზოგადო და კერძო სექტორებს შორის, რათა ხელი შევუწყოთ ახალი საერთაშორისო მოთხოვნების, სტანდარტების სახელმძღანელო მითითებებისა და პრაქტიკული გამოცდილების დანერგვას ამ დარგში.

    დაფუძნების დღიდან ჩვენი ასოციაცია იყო სამაცივრო დარგში მომსახურების თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვისა და ტექნიკოსთა ცოდნის ამაღლების ყველაზე დიდი ინიციატორი და შემსრულებელი.

რა უპირატესობა აქვს ასოციაციის წევრობას