მაცივარ-ტექნიკოსთა სწავლება

საქართველოს სამაცივრო და კრიოგენული ტექნიკის და ჰაერის კონდიცირების ინჟინერთა ასოციაციამ განაახლა მაცივარ-ტექნიკოსთა სწავლება პროგრამით „მომსახურების თანამედროვე პრაქტიკა“. სწავლების ბოლოს ტესტირების წარმატებით გავლილი მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს.

შეხვედრა იმპორტიორებთან

2014 წლის 24 იანვარს 16:00-ზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში  (გ. გულუას ქ. 6) გაიმართება შეხვედრა მაცივარაგენტების იმპორტიორ კომპანიებსა და კერძო პირებთან. შეხვედრა ეძღვნება საქართველოში ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის და ტრანზიტის სანებართვო სისტემის ამოქმედებას. დასწრების Read More …

ოზონის შრის დამშლელი ნითიერებების იმპორტ/ექსპორტის სანებართვო სისტემა

 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბერის N184 დადგენილების „შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების,  ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან  ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა და  შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების  თაობაზე” საფუძველზე Read More …

პრეზენტაცია

    25 დეკემბერს 10:30-ზე ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში (ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის 1/4) ჩატარდება სემინარი თემაზე: „სამაცივრო, ჰაერის კონდიცირებისა და თბური ტუმბოების დარგის განვითარების პერსპექტივა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე“ დღის წესრიგი     ა.წ. 4-6 დეკემბერს ქ. ბელგრადში ჩატარდა 44-ე საერთაშორისო Read More …