ქართველმა მებაჟეებმა აღკვეთეს საქართველოში ფალსიფიცირებული და უნებართვო წყალბადქლორფტორნახშირბადის იმპორტი

    მიმდინარე წლის დასაწყისში ქართველმა მებაჟეებმა დააკავეს მაცივარაგენტის პარტია, რომელიც შემოდიოდა ქვეყანაში კანონდარღვევით. მაცივარაგენტი წარმოადგენდა წყალბადქლორფტორნახშირბადს – R22-ს, რომელიც არის ოზონდამშლელი ნივთიერება და სხვა ასეთივე ნივთიერების მსგავსად მის იმპორტს, ექსპორტს, რეექსპორტს და ტრანზიტს საქართველოში 2014 წლიდან ესაჭიროება შესაბამისი ნებართვა. Read More …