სამუშაო შეხვედრა

ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში “თბური ტუმბოები, სამაცივრო და ჰაერის კონდიცირების სისტემები” ქვე-დარგი/სპეციალიზაციის და შესაბამისი პროფესიული სპეციალიზაციის დამატების შესახებ  ჩატარდა მიმდინარე წლის 17 ივნისს პროფესიულ კოლეჯ „სპექტრში“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს „ოზონის ეროვნული ჯგუფისა“ და საქართველოს სამაცივრო და კრიოგენული ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების ინჟინერთა ასოციაციის ორგანიზებით.
ვრცლად.