ყურადღება! R134a მაცივარაგენტის საშიში R40-ის შემცველი ფალსიფიკაციები, რომელიც მიმოქცევაშია მსოფლიო ბაზარზე (იხ. „დარგის სიახლეები“) დაკავებულია საქართველოშიც.

სამუშაო შეხვედრა

ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში “თბური ტუმბოები, სამაცივრო და ჰაერის კონდიცირების სისტემები” ქვე-დარგი/სპეციალიზაციის და შესაბამისი პროფესიული სპეციალიზაციის დამატების შესახებ  ჩატარდა მიმდინარე წლის 17 ივნისს პროფესიულ კოლეჯ „სპექტრში“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს „ოზონის ეროვნული ჯგუფისა“ და საქართველოს სამაცივრო და კრიოგენული ტექნიკისა Read More …