ოზონის შრე აღდგენის გზაზეა

ნაირობი, ჟენევა 10 სექტემბერი 2014 (UNEP/WMO). ოზონდამშლელი ნივთიერე­ბების წინააღმდეგ განხორციელებული შეთანხმებული საერთაშორისო ქმედებების წყალობით დედამიწის დამცავი ოზონის შრე არის სწორ გზაზე, რათა აღდგენილი იქნას მომავალ რამოდენიმე ათწლეულში. ასეთ დასკვნამდე მივიდა 282 მეცნიერი 36 ქვეყნიდან, რომელიც მუშაობდა შეფასებაზე გადაწყვეტილების  მიმღებ პირთათვის Read More …