ყურადღება!!!

 ქალბატონებო და ბატონებო! “ატმოსფერული ჰაერის დაცის შესახებ” კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3321153) 3კგ და მეტი მაცივარაგენტის (ფრეონის) შემცველი ყველა მოწყობილობის: მაცივრის, ჰაერის კონდიციონერის, თბური ტუმბოს გამოყენება ექვემდებარება რეგულირებას, რომელიც ძალაში შევა მომავალი წლის 1 იანვრიდან.  იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს ასეთი Read More …